اعتقاد از اول

در راستای اهداف وبلاگ به بررسی اعتقاد انسان به خدا و تاثیر آن بر زندگی او می‌پردازیم.

در این مطلب به بررسی تفاوت های زندگی یک انسان موحد(کسی که به وجود خدایی یگانه معتقد است) و انسان غیر موحد می‌پردازیم، فارغ از بررسی حقانیت آن ها، چرا که هدف آن است که اهمیت این نوع اعتقاد در زندگی مشخص شود. البته من تنها درباره ی مفهوم اول توضیح می‌دهم چون  با قرینه کردن توضیحات آن می‌توان به شناخ دومی رسید. ابتدا تعریف اعتقاد به توحید:

 اعتقاد به خدای خالق و مدبر+هدایت او

یعنی خداوندی وجود دارد که هستی را آفریده و لحظه به لحظه مراقب آن است. همچنین مخلوقات خود را به شکلی هدایت می‌کند. اکنون می‌توان به تاثیر ژرف این موضوع بر زندگی پی برد. حال  چند تفاوت فکری و رفتاری این دو نوع انسان را بیان می‌کنم ، البته باز هم تنها انسان موحد را شرح می‌دهم.

انسان موحد هرچیزی را نشانه ای از خدا می‌داند. مثلا یک درخت را آفریده‌ی خدا و مقدس می‌داند، اگر درختانی چوب ده در باغ خود دارد از خشک شدن آنها بیشتر از یک انسان نوع دو ناراحت می‌شود.

انسان موحد برای انجام یک امر، خواست خدا را یک فاکتور لازم می‌داند و در پرتو این عقیده مفهومی به نام توکل شکل می‌گیرد. توکل یعنی اعتقاد به یک نظم ناشناخته در دنیا بدان معنی که قوانین دنیا تحت خواسته ی خدا عمل می کنند. مثلا اگر یک کیف در ارتفاعی از زمین باشد و ما آن را رها کیم، اگر خدا نخواهد نمی‌افتد، هرچند پیش از آن این پدیده ده‌ها بار رخ داده باشد.

شما می‌توانید مثال‌های دیگر و نظرات خود را در قالب نظر ارسال کنید.

/ 0 نظر / 14 بازدید